แม่พิมพ์หล่อ

แม่พิมพ์หล่อ

ความผิดพลาดโดยทั่วไปที่บริษัทหล่อมักเจอและต้องแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งคือ สึกกร่อนของผิวแม่พิมพ์ การตรวจสอบความร้อน การเกาะหลอมเหลว และการเกิดออกซิเดชันของพื้นผิว

ไม่ว่าใหม่หรือเก่า เราก็สามารถให้การรักษาพื้นผิวที่จะยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ ลดการดีดตัวชิ้นส่วนในการผลิตการหล่อได้

Pvd For Die Casting Img1
Pvd For Die Casting Img2

การเคลือบ Castma-X - Cavity 1

Pvd For Die Casting Img4

การเคลือบ AITiN ของคู่แข่ง - Cavity 1

Pvd For Die Casting Img5